Hospitals in Gulbarga (Kalburgi)

Hospital Names & AdressPhone No
United Hospital
Nagargum, Kalaburagi, Karnataka 585102
084722 25006
Medicare Multispeciality Hospital
Darga Road, Maktampura, Kalaburagi, Karnataka 585101
55
Kamal Eye Hospital
10-105/14, Sharannagar, Tank Bund Rd, Halbarga, Brhampur, Kalaburagi, Karnataka 585103
084722 22125
Vaatsalya Hospital
RTO Circle, Road, SH10, Kalaburagi, Karnataka
084722 22299
Ganga Multispeciality Hospital
Vasanth Nagar, Nagargum, Kalaburagi, Karnataka
084722 72777
Chirayu Hospital
Revansiddeshwar Colony, Khuba Plot, Brhampur, Kalaburagi, Karnataka
--
ESI Hospital, Gulbarga
Gulbarga University, Jnana Ganga, Kalnoor, Kalaburagi, Karnataka 585106
--
Sangameshwar Hospital
Godutai Nagar, Kalaburagi, Karnataka 585102
084722 22435
Bahmani Hospital
Mominpura, Kalaburagi, Karnataka 585104
--
PG Shah Hospital
Shambhognlli, Kalaburagi, Karnataka 585102
084722 22164
Dhanvantri Hospital
New Jewargi Rd, Kotnoor, Kalaburagi, Karnataka 585102
--
Banale Hospital
Brhampur, Kalaburagi, Karnataka 585105
--
Devata Hospital
Khuba Plots, Kalburgi, Karnataka 585102
084722 26973